عناوین روزنامه ها

bg
از زبان تهدید در برابر ایران تا خداحافظی با مدارک کاغذی

از زبان تهدید در برابر ایران تا خداحافظی با مدارک کاغذی

هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.

bg
از تقدیر حضور میدانی مسئولین تا نتیجه کنکور و مصرف بنزین

از تقدیر حضور میدانی مسئولین تا نتیجه کنکور و مصرف بنزین

هر روز با پادکست دکه روزنامه خلاصه گزارش روزنامه‌ها را به گوش‌تان می‌رسانیم.

bg
از ضرب‌الاجل رئیسی برای مسکن تا افزایش حقوق بازنشستگان

از ضرب‌الاجل رئیسی برای مسکن تا افزایش حقوق بازنشستگان

ما هر روز خلاصه عناوین روزنامه‌ها را از این طریق به گوش شما می رسانیم.

برای بهتر شدن سایت نیاز است که از کوکی استفاده کنیم

(function(d, w) { if (!w.adflex) { var s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://panel.abarads.ir/loader.js"; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); w.adflex = {host: '//panel.abarads.ir'}; } })(document, window);