از بازی New Tales from the Borderlands رونمایی شد

در جریان مراسم افتتاحیه گیمزکام، از بازی New Tales from the Borderlands رونمایی شد.

از بازی New Tales from the Borderlands رونمایی شد
از بازی New Tales from the Borderlands رونمایی شد

در جریان مراسم افتتاحیه گیمزکام، از بازی New Tales from the Borderlands رونمایی شد.