استخدام برنامه نویس Front-End (Vue.js) در شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان

شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان فعال در حوزه بیمه بمنظور تکمیل کادر فنی خود در شهر تهران (محل شرکت: اشرفی اصفهانی) با شرایط زیر، حقوق و مزایای مناسب (متناسب با تجربه) استخدام می نماید:عنوان شغلشرایط احرازبرنامه نویس Front-End(Vue.js)نوع کار: تمام وقتجنسیت: آقا/خانمنوع همکاری: تمام وقتسابق...

استخدام برنامه نویس Front-End (Vue.js) در شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان

شرکت کارگزاری رسمی بیمه چتر آسایش ایرانیان فعال در حوزه بیمه بمنظور تکمیل کادر فنی خود در شهر تهران (محل شرکت: اشرفی اصفهانی) با شرایط زیر، حقوق و مزایای مناسب (متناسب با تجربه) استخدام می نماید:عنوان شغلشرایط احرازبرنامه نویس Front-End(Vue.js)نوع کار: تمام وقتجنسیت: آقا/خانمنوع همکاری: تمام وقتسابق...