استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جیرفت درنظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی به صورت پیمانی و قراردادی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نماید. The post استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت first appeared on مرجع آگهی های استخدام.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جیرفت درنظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی به صورت پیمانی و قراردادی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نماید.

The post استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت first appeared on مرجع آگهی های استخدام.