استخدام چند ردیف شغلی در بازرگانی روشنایی میرزایی در تبریز

بازرگانی روشنایی میرزایی واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:ردیفعنوان شغلشرایط احراز1مونتاژکارخانمتعداد مورد نیاز: شش نفرمهندسین برق سایر رشته های مرتبطحداقل مدرک لیسانسآشنا به الکترونیکدارای روحیه کار تیمی (اولویت با افراد دارای سابقه کار)حقوق ثابت+ بیمه کامل تامین اجتما...

استخدام چند ردیف شغلی در بازرگانی روشنایی میرزایی در تبریز

بازرگانی روشنایی میرزایی واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید:ردیفعنوان شغلشرایط احراز1مونتاژکارخانمتعداد مورد نیاز: شش نفرمهندسین برق سایر رشته های مرتبطحداقل مدرک لیسانسآشنا به الکترونیکدارای روحیه کار تیمی (اولویت با افراد دارای سابقه کار)حقوق ثابت+ بیمه کامل تامین اجتما...