استخدام کارشناس فروش برای شرکت اسید چربان شیمی در آذرشهر

شرکت اسید چربان شیمی در آذربایجان شرقی (آذرشهر) برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فروشخانمباتجربه و روابط عمومی بالامهارت در بیان و فروشمتقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعلام شده در بخش اطلاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.

استخدام کارشناس فروش برای شرکت اسید چربان شیمی در آذرشهر

شرکت اسید چربان شیمی در آذربایجان شرقی (آذرشهر) برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد:عنوان شغلیشرایط احرازکارشناس فروشخانمباتجربه و روابط عمومی بالامهارت در بیان و فروشمتقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعلام شده در بخش اطلاعات تماس، ارتباط حاصل نمایند.