استخدام کارشناس فروش تلفنی، حضوری، ویزیتور و بازاریاب مویرگی در مجموعه دلزا

مجموعه دلزا در تهران برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارشناس فروش تلفنیتعاونی ، بازار و تداراکات سازمانمحل فعالیت کارشناسان فروش تلفنی در محدوده بلوار مرزداران شهر تهرانشرایط احراز:جهت فروش مواد غذایی داشتن روابط عمومی قوی و فن بیانمزایا:بیمهپاد...

استخدام کارشناس فروش تلفنی، حضوری، ویزیتور و بازاریاب مویرگی در مجموعه دلزا

مجموعه دلزا در تهران برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارشناس فروش تلفنیتعاونی ، بازار و تداراکات سازمانمحل فعالیت کارشناسان فروش تلفنی در محدوده بلوار مرزداران شهر تهرانشرایط احراز:جهت فروش مواد غذایی داشتن روابط عمومی قوی و فن بیانمزایا:بیمهپاد...