استخدام کارمند اداری و بازرگانی در شرکت آریا ایمن

شرکت آریا ایمن از بزرگترین شرکت های بازرگانی در زمینه واردات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی برای بخش بازرگانی خود در تهران به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارمند بازرگانیآشنایی با مفاهیم بازرگانی مانند استعلام و مناقصات و خرید و فروشآشنایی با سامانه ستاد ایران مزیت محسوب می...

استخدام کارمند اداری و بازرگانی در شرکت آریا ایمن

شرکت آریا ایمن از بزرگترین شرکت های بازرگانی در زمینه واردات تجهیزات ایمنی و آتش نشانی برای بخش بازرگانی خود در تهران به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:ردیفعنوان شغلیشرایط احراز1کارمند بازرگانیآشنایی با مفاهیم بازرگانی مانند استعلام و مناقصات و خرید و فروشآشنایی با سامانه ستاد ایران مزیت محسوب می...