اشاره به شخصیت گوست رایدر در سریال She Hulk مارول

به‌تازگی ویدیویی از سریال She Hulk منتشر شده است که در بخشی از آن شاهد اشاره به شخصیت گوست رایدر نسخه جانی بلیز هستیم.

اشاره به شخصیت گوست رایدر در سریال She Hulk مارول
اشاره به شخصیت گوست رایدر در سریال She Hulk مارول

به‌تازگی ویدیویی از سریال She Hulk منتشر شده است که در بخشی از آن شاهد اشاره به شخصیت گوست رایدر نسخه جانی بلیز هستیم.