اعلام تاریخ انتشار بازی Return to Monkey Island با انتشار تریلر جدید

در جریان افتتاحیه گیمزکام، تاریخ انتشار بازی Return to Monkey Island اعلام شد.

اعلام تاریخ انتشار بازی Return to Monkey Island با انتشار تریلر جدید
اعلام تاریخ انتشار بازی Return to Monkey Island با انتشار تریلر جدید

در جریان افتتاحیه گیمزکام، تاریخ انتشار بازی Return to Monkey Island اعلام شد.