انتشار ویدیو گیم پلی بازی Goat Simluator 3

در جریان مراسم افتتاحیه گیمزکام، اولین ویدیو گیم پلی بازی Goat Simluator 3 منتشر شد که تجربه‌ای عجیب مثل نسخه اول را نشان می‌دهد. 

انتشار ویدیو گیم پلی بازی Goat Simluator 3
انتشار ویدیو گیم پلی بازی Goat Simluator 3

در جریان مراسم افتتاحیه گیمزکام، اولین ویدیو گیم پلی بازی Goat Simluator 3 منتشر شد که تجربه‌ای عجیب مثل نسخه اول را نشان می‌دهد.