بازی Moving Out 2 معرفی شد

در جریان افتتاحیه گیمزکام، از بازی کواپ Moving Out 2 رونمایی شد.

بازی Moving Out 2 معرفی شد
بازی Moving Out 2 معرفی شد

در جریان افتتاحیه گیمزکام، از بازی کواپ Moving Out 2 رونمایی شد.