بداهه نوازی گیتار ؛ جولیوس ردر کارلسون

یک «بداهه نوازی / Improvisation» گیتار را با اجرای جولیوس ردر کارلسون در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

بداهه نوازی گیتار ؛ جولیوس ردر کارلسون
یک «بداهه نوازی / Improvisation» گیتار را با اجرای جولیوس ردر کارلسون در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.