برپایی جشنواره نوشت افزار سلنا در اسپیناس پالاس

نخستین جشنواره نوشت افزار ایرانی سلنا با حضور چهره‌های برجسته اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضائی در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.

برپایی جشنواره نوشت افزار سلنا در اسپیناس پالاس
نخستین جشنواره نوشت افزار ایرانی سلنا با حضور چهره‌های برجسته اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قضائی در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد.