جدول رده‌بندی تیمی جهانی کشتی آزاد در ۴وزن

جدول رده بندی آنلاین رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در بلگراد را می‌بینید که ایران با اختلاف نسبت به آمریکا در رتبه دوم ایستاده است. تصور می‌شد در غیاب روس‌ها ایران شانس اول قهرمانی باشد اما تا اينجا چنین نشد

جدول رده‌بندی تیمی جهانی کشتی آزاد در ۴وزن
جدول رده بندی آنلاین رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در بلگراد را می‌بینید که ایران با اختلاف نسبت به آمریکا در رتبه دوم ایستاده است. تصور می‌شد در غیاب روس‌ها ایران شانس اول قهرمانی باشد اما تا اينجا چنین نشد