جدیترین لکه‌های ‎شلوار جین بایدن در توئیت یک نماینده

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ناکامی در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و لغو چندین ساعته پرواز ها را به عنوان جدیدترین ناکامی های بایدن برشمرد.

جدیترین لکه‌های ‎شلوار جین بایدن در توئیت یک نماینده
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ناکامی در انتخاب رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و لغو چندین ساعته پرواز ها را به عنوان جدیدترین ناکامی های بایدن برشمرد.