دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد؛ خسروپناه به جای سعیدرضا عاملی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد تمام فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو شورای اسلامی دانشگاه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی این شوراست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرد؛ خسروپناه به جای سعیدرضا عاملی
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، استاد تمام فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضو شورای اسلامی دانشگاه های شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای تحول و ارتقای علوم انسانی این شوراست.