درمان مجدد ریشه دندان

درمان ریشه دندان یکی از پیچیده‌ترین درمان‌های دندان‌پزشکی است. اکثر درمان‌های ریشه، یا روت کانال تراپی، بار اول با موفقیت انجام می‌شوند. مطالعات پژوهشی نشان می‌دهند که، میزان موفقیت درمان اندودونتیک (درمان ریشه دندان) بسیار بالا و در حدود ۹۰ درصد است. با وجود این در پاره‌ای از موارد دندانی که درمان ریشه شده است […] نوشته درمان مجدد ریشه دندان اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

درمان مجدد ریشه دندان

درمان ریشه دندان یکی از پیچیده‌ترین درمان‌های دندان‌پزشکی است. اکثر درمان‌های ریشه، یا روت کانال تراپی، بار اول با موفقیت انجام می‌شوند. مطالعات پژوهشی نشان می‌دهند که، میزان موفقیت درمان اندودونتیک (درمان ریشه دندان) بسیار بالا و در حدود ۹۰ درصد است. با وجود این در پاره‌ای از موارد دندانی که درمان ریشه شده است […]

نوشته درمان مجدد ریشه دندان اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.