در مذاکرات برای رسیدن به یک توافق خوب جدی هستیم / تغییری در عملکرد دولت کنونی آمریکا با دولت ترامپ دیده نمی‌شود / باید مساله ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را تا اجرای عدالت دنبال کنیم

مردم ایران چگونه می‌توانند نسبت به اقداماتی که آمریکا انجام داده بی‌تفاوت باشند؟ همچنان در ذهن ملت ایران سوالات جدی وجود دارد. چرا اینقدر ظلم به مردم ایران انجام دادند؟ مگر مردم ایران چکار می‌خواستند انجام دهند؟ مگر مردم ایران به جز استقلال، آزادی و توجه به آرمان‌های خود حرف دیگری دارند؟ چرا اینقدر به ملت ایران ظلم می‌شود؟

در مذاکرات برای رسیدن به یک توافق خوب جدی هستیم / تغییری در عملکرد دولت کنونی آمریکا با دولت ترامپ دیده نمی‌شود / باید مساله ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را تا اجرای عدالت دنبال کنیم
مردم ایران چگونه می‌توانند نسبت به اقداماتی که آمریکا انجام داده بی‌تفاوت باشند؟ همچنان در ذهن ملت ایران سوالات جدی وجود دارد. چرا اینقدر ظلم به مردم ایران انجام دادند؟ مگر مردم ایران چکار می‌خواستند انجام دهند؟ مگر مردم ایران به جز استقلال، آزادی و توجه به آرمان‌های خود حرف دیگری دارند؟ چرا اینقدر به ملت ایران ظلم می‌شود؟