دفاع چپ تیم ملی در آستانه پیوستن به پرسپولیس

دفاع چپ تیم ملی در آستانه پیوستن به پرسپولیس