رویارویی بر سر کنترل پلتفرم‌های آنلاین فیلم و سریال مغلوبه شد

با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال، اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکایت از عدم تسلیم شدن دارد.

رویارویی بر سر کنترل پلتفرم‌های آنلاین فیلم و سریال مغلوبه شد
با وجود موضع گیری صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی به نفع تفسیر صداوسیما درباره کنترل پلتفرم‌های آنلاین پخش فیلم و سریال، اقدامات متولیان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکایت از عدم تسلیم شدن دارد.