ساخت یک بازی موبایلی جدید از سونیک

براساس یک آگهی شغلی مشخص شده است استودیو Hardlight، از دارایی‌های شرکت سگا در حال کار روی یک بازی موبایلی جدید از سری سونیک است.

ساخت یک بازی موبایلی جدید از سونیک
ساخت یک بازی موبایلی جدید از سونیک

براساس یک آگهی شغلی مشخص شده است استودیو Hardlight، از دارایی‌های شرکت سگا در حال کار روی یک بازی موبایلی جدید از سری سونیک است.