سنگ کلیه از پیشگیری تا درمان

تب و لرز علائم هشداردهنده‌ای هستند که در هنگام وجود سنگ کلیه باید به آ‌ن‌ها توجه کرد. تب و لرز نشان‌دهندۀ عفونت کلیه یا «پیلونفریت» است که اگر درمان نشود، می‌تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. اتفاقی که در پیلونفریت می‌افتد عفونت بافت کلیه به‌علت انسداد و تجمع ادرار در پشت سنگ است. چه […] نوشته سنگ کلیه از پیشگیری تا درمان اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.

سنگ کلیه از پیشگیری تا درمان

تب و لرز علائم هشداردهنده‌ای هستند که در هنگام وجود سنگ کلیه باید به آ‌ن‌ها توجه کرد. تب و لرز نشان‌دهندۀ عفونت کلیه یا «پیلونفریت» است که اگر درمان نشود، می‌تواند زندگی فرد را به خطر بیندازد. اتفاقی که در پیلونفریت می‌افتد عفونت بافت کلیه به‌علت انسداد و تجمع ادرار در پشت سنگ است. چه […]

نوشته سنگ کلیه از پیشگیری تا درمان اولین بار در مجله سیب. پدیدار شد.