عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص تمدید می‌شود؟

علت احتمالی طولانی شدن صدور احکام دوره جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط ایلنا بررسی شد.

عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص تمدید می‌شود؟
علت احتمالی طولانی شدن صدور احکام دوره جدید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط ایلنا بررسی شد.