عقب افتادن تاریخ اکران فیلم Creed 3 با بازی مایکل بی جردن

برادران وارنر از عقب افتادن تاریخ اکران فیلم Creed 3 با بازی و به کارگردانی مایکل بی جردن تا سال ۲۰۲۳ خبر داده است.

عقب افتادن تاریخ اکران فیلم Creed 3 با بازی مایکل بی جردن
عقب افتادن تاریخ اکران فیلم Creed 3 با بازی مایکل بی جردن

برادران وارنر از عقب افتادن تاریخ اکران فیلم Creed 3 با بازی و به کارگردانی مایکل بی جردن تا سال ۲۰۲۳ خبر داده است.