فوت مهسا امینی تأیید شد/ دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای بررسی فوری و دقیق ماجرا/ وزیر کشور: علت دقیق فوت را اعلام می‌کنیم/ معاون زنان: دائم لایحه حفظ کرامت زنان را از مجلس پیگیریم

مهسا امینی که با وضعیت کما در بیمارستان بستری بود، درگذشت؛ این خبری است که ابتدا به نقل از منابع آگاه در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد و بعد از مدتی با اعلام خبر تحویل پیکر وی به پزشکی قانونی، مهر تایید خورد. آن گونه که پزشکی قانونی اعلام کرده، پیکر این فرد برای انجام آزمایشات پزشکی و کالبدشکافی تحویل این نهاد شده و پس از انجام آزمایش های لازم و کالبد گشایی، نتیجه آن به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد.

فوت مهسا امینی تأیید شد/ دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای بررسی فوری و دقیق ماجرا/ وزیر کشور: علت دقیق فوت را اعلام می‌کنیم/ معاون زنان: دائم لایحه حفظ کرامت زنان را از مجلس پیگیریم
مهسا امینی که با وضعیت کما در بیمارستان بستری بود، درگذشت؛ این خبری است که ابتدا به نقل از منابع آگاه در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد و بعد از مدتی با اعلام خبر تحویل پیکر وی به پزشکی قانونی، مهر تایید خورد. آن گونه که پزشکی قانونی اعلام کرده، پیکر این فرد برای انجام آزمایشات پزشکی و کالبدشکافی تحویل این نهاد شده و پس از انجام آزمایش های لازم و کالبد گشایی، نتیجه آن به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد.