قیمت سکه طرح جدید امروز پنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱

قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با افزایش نسبت به روز گذشته ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه طرح جدید امروز پنجشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۱
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با افزایش نسبت به روز گذشته ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.