مراسم رونمایی از کتاب «۲۱ هفته بریز و بپاچ»

نویسنده مجموعه کتاب «بریز و بپاچ» و مدرس هنر و خلاقیت کودک و نوجوان گفت: در آیین رونمایی از هفتاد و نهمین کتابم در خدمت شما هستم؛ امروز برایم روز بزرگی است از این جهت که ماحصل 31 سال تلاش قبلی من به شکل یک کتاب و به صورت یک مجموعه جدید که کاملا کاربردی و برای نیازهای خانواده ها و کودکان کشورمان است، طراحی، تولید و منتشر شده است.

مراسم رونمایی از کتاب «۲۱ هفته بریز و بپاچ»
نویسنده مجموعه کتاب «بریز و بپاچ» و مدرس هنر و خلاقیت کودک و نوجوان گفت: در آیین رونمایی از هفتاد و نهمین کتابم در خدمت شما هستم؛ امروز برایم روز بزرگی است از این جهت که ماحصل 31 سال تلاش قبلی من به شکل یک کتاب و به صورت یک مجموعه جدید که کاملا کاربردی و برای نیازهای خانواده ها و کودکان کشورمان است، طراحی، تولید و منتشر شده است.