نفتکش «لانا» با پس گیری محموله خود راهی ایران می شود

بنا به اعلام منابع مطلع، نفتکش ایرانی لانا با بازپس گیری محموله خود از یونان، به زودی راهی ایران می شود.

نفتکش «لانا» با پس گیری محموله خود راهی ایران می شود
بنا به اعلام منابع مطلع، نفتکش ایرانی لانا با بازپس گیری محموله خود از یونان، به زودی راهی ایران می شود.