نقد فیلم چشم آبی کم رنگ (The Pale Blue Eye) | زوج کریستین بیل و ادگار آلن پو!

در فیلم چشم آبی کم رنگ، کریستین بیل نقش کاراگاهی را بازی می‌کند که برای حل کردن معمای قتلی مرموز، از خودِ ادگار آلن پو کمک می‌گیرد! با نقد زومجی همراه باشید.

نقد فیلم چشم آبی کم رنگ (The Pale Blue Eye) | زوج کریستین بیل و ادگار آلن پو!
نقد فیلم چشم آبی کم رنگ (The Pale Blue Eye) | زوج کریستین بیل و ادگار آلن پو!

در فیلم چشم آبی کم رنگ، کریستین بیل نقش کاراگاهی را بازی می‌کند که برای حل کردن معمای قتلی مرموز، از خودِ ادگار آلن پو کمک می‌گیرد! با نقد زومجی همراه باشید.