نقد فیلم Don't Make Me Go | داستان سفری بی‌بازگشت

در فیلم مرا وادار نکن بروم، سفر ناخواسته‌ی یک پدر و دختر به قصد ایالت لوییزیانای آمریکا، به یکی از بدترین توئیست‌هایی ختم می‌شود که می‌توانید تصور کنید. با نقد زومجی همراه باشید.

نقد فیلم Don't Make Me Go | داستان سفری بی‌بازگشت
نقد فیلم Don't Make Me Go | داستان سفری بی‌بازگشت

در فیلم مرا وادار نکن بروم، سفر ناخواسته‌ی یک پدر و دختر به قصد ایالت لوییزیانای آمریکا، به یکی از بدترین توئیست‌هایی ختم می‌شود که می‌توانید تصور کنید. با نقد زومجی همراه باشید.