وام ۳۰۰ میلیونی"ایران زمین" به چه کسانی تعلق می‌گیرد

مشتریانی که مایل به دریافت وام ۳۰۰ میلیونی" بانک ایران زمین" هستند، باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده کوتاه مدت عادی داشته باشند. ضمنا باید حداقل ۳ ماه از مدت زمان افتتاح سپرده مشتریان گذشته باشد تا بتوانند برای این تسهیلات درخواست بدهند.

مشتریانی که مایل به دریافت وام ۳۰۰ میلیونی" بانک ایران زمین" هستند، باید در یکی از شعب این مجموعه سپرده کوتاه مدت عادی داشته باشند. ضمنا باید حداقل ۳ ماه از مدت زمان افتتاح سپرده مشتریان گذشته باشد تا بتوانند برای این تسهیلات درخواست بدهند.