واکنش منتقدین به بازی Forspoken

بعد از ظهر میانگین امتیازات بازی Forspoken منتشر شد و شاهد عملکردی متوسط از جدیدترین ساخته لومینوس پروداکشنز هستیم.

واکنش منتقدین به بازی Forspoken
واکنش منتقدین به بازی Forspoken

بعد از ظهر میانگین امتیازات بازی Forspoken منتشر شد و شاهد عملکردی متوسط از جدیدترین ساخته لومینوس پروداکشنز هستیم.