وقوع چند انفجار نزدیک نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا»

نیروهای ارتش اوکراین بار دیگر مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا» را گلوله باران کردند؛ اقدامی که به وقوع انفجارهائی در نزدیک آن منتهی شده است.

وقوع چند انفجار نزدیک نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا»
نیروهای ارتش اوکراین بار دیگر مناطق اطراف نیروگاه هسته‌ای «زاپروژیا» را گلوله باران کردند؛ اقدامی که به وقوع انفجارهائی در نزدیک آن منتهی شده است.