چالش مهم دولت سیزدهم از نگاه چهره اصلاح‌طلب

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: یکی از مشکلات دولت قبل عدم هماهنگی در تصمیم‌سازی‌های کلان بود. به طور مثال در حوزه برجام نتوانستند به توافق کلی برسند و در نهایت نمی‌دانستند باید چه کاری انجام دهند تا برجام به سامان برسد که منافع ملی ایران را تامین کند و به همین علت دولت قبل گفت چون بین قوا اختلاف نظر وجود داشت به جمع بندی‌نرسیدند.

چالش مهم دولت سیزدهم از نگاه چهره اصلاح‌طلب
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: یکی از مشکلات دولت قبل عدم هماهنگی در تصمیم‌سازی‌های کلان بود. به طور مثال در حوزه برجام نتوانستند به توافق کلی برسند و در نهایت نمی‌دانستند باید چه کاری انجام دهند تا برجام به سامان برسد که منافع ملی ایران را تامین کند و به همین علت دولت قبل گفت چون بین قوا اختلاف نظر وجود داشت به جمع بندی‌نرسیدند.