چراغای شهر ؛ زانیار خسروی

چراغای شهر قطعه‌ای از زانیار خسروی است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را در تابناک تماشا می‌کنید.

چراغای شهر ؛ زانیار خسروی
چراغای شهر قطعه‌ای از زانیار خسروی است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را در تابناک تماشا می‌کنید.