چگونه دستور ۳۴ سال پیش امام خمینی، ایران را امروز مصون از تجاوز خارجی کرد؟

امام خمینی فرمان تشكیل نیروهای سه گانه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشنهاد سرلشکر حاج محسن رضایی صادر كردند، زیرا 1364 هجری خورشیدی، بیشتر عملیات‏های جنگ به طور مشترك به وسیله ی ارتش و سپاه انجام می‏شد اما پس از مدتی، ضرورت جنگ ایجاب كرد تا سپاه به طور مستقل به اجرای عملیات بپردازد.

چگونه دستور ۳۴ سال پیش امام خمینی، ایران را امروز مصون از تجاوز خارجی کرد؟
امام خمینی فرمان تشكیل نیروهای سه گانه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به پیشنهاد سرلشکر حاج محسن رضایی صادر كردند، زیرا 1364 هجری خورشیدی، بیشتر عملیات‏های جنگ به طور مشترك به وسیله ی ارتش و سپاه انجام می‏شد اما پس از مدتی، ضرورت جنگ ایجاب كرد تا سپاه به طور مستقل به اجرای عملیات بپردازد.