گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | خروج حقیقی ها از های وب!

شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۱۰۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ | خروج حقیقی ها از های وب!
شاخص کل بورس چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۸۱۰۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۹۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.