گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ | این نماد پالایشی صدرنشین ورود پول حقیقی

شاخص کل بورس شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۶۰۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.

گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ | این نماد پالایشی صدرنشین ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ در نهایت با افزایش ۱۶۰۰ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۴۹۸ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ را بخوانید.