گزیده‌ای از شب سایه

گزیده‌ای از شب بزرگداشت سایه از مجموعه شب‌های بخارا که به همت علی دهباشی سردبیر مجله بخارا برگزار می‌شود را در تابناک تماشا می‌کنید.

گزیده‌ای از شب سایه
گزیده‌ای از شب بزرگداشت سایه از مجموعه شب‌های بخارا که به همت علی دهباشی سردبیر مجله بخارا برگزار می‌شود را در تابناک تماشا می‌کنید.