Grilled Vegetable Salad

Grilled Vegetable Salad

میانگین دیدگاه

Description

An assortment of grilled veggies, crusted goat cheese & walnuts, served house vinaigrette.

Photos

Statistic

10 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه من
اشتراک گذاری

Map

Claim Listing

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.