Historic Center of Vienna

Historic Center of Vienna

میانگین دیدگاه

Description

The historic centre of Vienna is rich in beautiful architecture, including Baroque castles and gardens, as well as the late-19th-century Ringstrasse lined with grand buildings, monuments and parks.

Photos

Categories

Statistic

5 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه من
اشتراک گذاری

Claim Listing

آیا این کسب و کار متعلق به شماست؟

لیست ادعا بهترین راه برای مدیریت و محافظت از کسب و کار شما است.